Pulmonal arteriel hypertension viagra

pulmonal arteriel hypertension viagra

Initialt 50 mg, middel til systemisk behandling af erektil dysfunktion. 100 mg efter behov 0, højst 1 gang dgl. 1 time før seksuel aktivitet, blokerende midler initialt 25 mg.

Ved nedsat nyre, virkningen kan forsinkes ved samtidig indtagelse af føde. Og leverfunktion samt ved samtidig behandling med CYP3A4, ustabil angina pectoris og alvorlig hjerteinsufficiens. Hæmmere eller α, da seksuel aktivitet er forbundet med en vis kardial risiko. Bør ikke anvendes af mænd, blokerende midler kan hos nogle patienter føre til symptomatisk hypotension.

Som frarådes seksuel aktivitet, skal patienten ophøre med tabletindtagelse og omgående søge læge. Fx ved alvorlige kardiovaskulære lidelser, midlet kan medføre svimmelhed og påvirke evnen at køre bil og betjene farlige maskiner.

pulmonal arteriel hypertension viagra

Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Herudover forudsættes det, at der er optaget almindelig somatisk anamnese, herunder diskussion af evt.

Maksimal plasmakoncentration nås efter 0,5-2 timer. Endvidere forudsættes det, at ED er udredt såvel urologisk som sexologisk. Angina pectoris, Atrieflimren, Cerebral hæmoragi, Cerebrovaskulære tilfælde, Myokardieinfarkt, Pludselig hjertedød, Transitorisk cerebral iskæmi, Ventrikulære arytmier. Ved pludseligt opstået synsdefekt, skal patienten ophøre med tabletindtagelse og omgående søge læge.

Interaktioner må også forventes for andre lægemidler, som omsættes af CYP3A4, fx HIV-proteasehæmmere og itraconazol, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet. For diabetikere skal det fremgå, hvilken afledet organpåvirkning patienten har.

Herved genoprettes det naturlige erektile respons. Virkningen kan forsinkes ved samtidig indtagelse af føde.

Endvidere bevilliges enkelttilskud til patienter med pulmonal arteriel hypertension. Middel til systemisk behandling af erektil dysfunktion. Metaboliseres i leveren via CYP3A4 og CYP2C9 til bl.

Den kliniske effekt indtræder efter ca. Midlet kan medføre svimmelhed og påvirke evnen at køre bil og betjene farlige maskiner.

Virkningen kan forsinkes ved samtidig indtagelse af føde. Angina pectoris, Atrieflimren, Cerebral hæmoragi, Cerebrovaskulære tilfælde, Myokardieinfarkt, Pludselig hjertedød, Transitorisk cerebral iskæmi, Ventrikulære arytmier. Endvidere forudsættes det, at ED er udredt såvel urologisk som sexologisk. Plasmahalveringstid 3-5 timer for sildenafil og den aktive metabolit.

pulmonal arteriel hypertension viagra

Maksimal plasmakoncentration nås efter 0,5-2 timer. Samtidig anvendelse af α-blokerende midler kan hos nogle patienter føre til symptomatisk hypotension. Risiko for udvikling af postural hypotension ved samtidig behandling med α-blokerende midler.

Seksuel stimulation er nødvendig, for at sildenafil kan være effektivt. For diabetikere skal det fremgå, hvilken afledet organpåvirkning patienten har. Herved genoprettes det naturlige erektile respons.

Ved nedsat nyre- og leverfunktion samt ved samtidig behandling med CYP3A4-hæmmere eller α-blokerende midler initialt 25 mg. Seksuel stimulation er nødvendig, for at sildenafil kan være effektivt. Middel til systemisk behandling af erektil dysfunktion.

Erythromycin hæmmer metaboliseringen af sildenafil på grund af hæmning af CYP3A4. Conjunctivitis, Lysfænomener, Okulær hyperæmi, Tinnitus, Øjensmerter.

Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse. Hvis erektionen varer længere end 4 timer, skal patienten søge læge, da ubehandlet priapisme kan resultere i beskadigelse af penisvæv og permanent impotens. Ved pludseligt opstået synsdefekt, skal patienten ophøre med tabletindtagelse og omgående søge læge. Conjunctivitis, Lysfænomener, Okulær hyperæmi, Tinnitus, Øjensmerter.

Initialt 50 mg, derefter 25-100 mg efter behov 0,5-1 time før seksuel aktivitet, højst 1 gang dgl. Herudover forudsættes det, at der er optaget almindelig somatisk anamnese, herunder diskussion af evt. Midlet kan medføre svimmelhed og påvirke evnen at køre bil og betjene farlige maskiner. Plasmahalveringstid 3-5 timer for sildenafil og den aktive metabolit.

Initialt 50 mg, derefter 25-100 mg efter behov 0,5-1 time før seksuel aktivitet, højst 1 gang dgl. Samtidig anvendelse af α-blokerende midler kan hos nogle patienter føre til symptomatisk hypotension. Hvis erektionen varer længere end 4 timer, skal patienten søge læge, da ubehandlet priapisme kan resultere i beskadigelse af penisvæv og permanent impotens. Priserne er dog gældende pr.

Ved nedsat nyre- og leverfunktion samt ved samtidig behandling med CYP3A4-hæmmere eller α-blokerende midler initialt 25 mg. Priserne er dog gældende pr.

Den kliniske effekt indtræder efter ca. Risiko for udvikling af postural hypotension ved samtidig behandling med α-blokerende midler. Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.

Interaktioner må også forventes for andre lægemidler, som omsættes af CYP3A4, fx HIV-proteasehæmmere og itraconazol, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet. Bør ikke anvendes af mænd, som frarådes seksuel aktivitet, fx ved alvorlige kardiovaskulære lidelser, ustabil angina pectoris og alvorlig hjerteinsufficiens. Patientens kardiovaskulære status bør gennemgås inden påbegyndelsen af behandlingen, da seksuel aktivitet er forbundet med en vis kardial risiko. Bør ikke anvendes af mænd, som frarådes seksuel aktivitet, fx ved alvorlige kardiovaskulære lidelser, ustabil angina pectoris og alvorlig hjerteinsufficiens.

Patientens kardiovaskulære status bør gennemgås inden påbegyndelsen af behandlingen, da seksuel aktivitet er forbundet med en vis kardial risiko. Erythromycin hæmmer metaboliseringen af sildenafil på grund af hæmning af CYP3A4. NAION, Periorbitalt ødem, Retinal blodprop, Retinal blødning, Retinopati.

Metaboliseres i leveren via CYP3A4 og CYP2C9 til bl. Endvidere bevilliges enkelttilskud til patienter med pulmonal arteriel hypertension. Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder.

NAION, Periorbitalt ødem, Retinal blodprop, Retinal blødning, Retinopati. Initialt 50 mg, derefter 25-100 mg efter behov 0,5-1 time før seksuel aktivitet, højst 1 gang dgl. Priserne er dog gældende pr.

For diabetikere skal det fremgå, hvilken afledet organpåvirkning patienten har. For diabetikere skal det fremgå, hvilken afledet organpåvirkning patienten har.

pulmonal arteriel hypertension viagra

Midlet kan medføre svimmelhed og påvirke evnen at køre bil og betjene farlige maskiner. Metaboliseres i leveren via CYP3A4 og CYP2C9 til bl. Maksimal plasmakoncentration nås efter 0,5-2 timer. Samtidig anvendelse af α-blokerende midler kan hos nogle patienter føre til symptomatisk hypotension.

Angina pectoris, Atrieflimren, Cerebral hæmoragi, Cerebrovaskulære tilfælde, Myokardieinfarkt, Pludselig hjertedød, Transitorisk cerebral iskæmi, Ventrikulære arytmier. Bør ikke anvendes af mænd, som frarådes seksuel aktivitet, fx ved alvorlige kardiovaskulære lidelser, ustabil angina pectoris og alvorlig hjerteinsufficiens. Plasmahalveringstid 3-5 timer for sildenafil og den aktive metabolit. Conjunctivitis, Lysfænomener, Okulær hyperæmi, Tinnitus, Øjensmerter.

For diabetikere skal det fremgå, hvilken afledet organpåvirkning patienten har. Den kliniske effekt indtræder efter ca. Herudover forudsættes det, at der er optaget almindelig somatisk anamnese, herunder diskussion af evt. Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.

Virkningen kan forsinkes ved samtidig indtagelse af føde. Virkningen kan forsinkes ved samtidig indtagelse af føde. Endvidere bevilliges enkelttilskud til patienter med pulmonal arteriel hypertension. Hvis erektionen varer længere end 4 timer, skal patienten søge læge, da ubehandlet priapisme kan resultere i beskadigelse af penisvæv og permanent impotens.

Bør ikke anvendes af mænd, som frarådes seksuel aktivitet, fx ved alvorlige kardiovaskulære lidelser, ustabil angina pectoris og alvorlig hjerteinsufficiens. Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse. Endvidere forudsættes det, at ED er udredt såvel urologisk som sexologisk.

Conjunctivitis, Lysfænomener, Okulær hyperæmi, Tinnitus, Øjensmerter. NAION, Periorbitalt ødem, Retinal blodprop, Retinal blødning, Retinopati. Samtidig anvendelse af α-blokerende midler kan hos nogle patienter føre til symptomatisk hypotension.

Metaboliseres i leveren via CYP3A4 og CYP2C9 til bl. Ved pludseligt opstået synsdefekt, skal patienten ophøre med tabletindtagelse og omgående søge læge. Ved pludseligt opstået synsdefekt, skal patienten ophøre med tabletindtagelse og omgående søge læge. Patientens kardiovaskulære status bør gennemgås inden påbegyndelsen af behandlingen, da seksuel aktivitet er forbundet med en vis kardial risiko.

pulmonal arteriel hypertension viagra

Den kliniske effekt indtræder efter ca. Erythromycin hæmmer metaboliseringen af sildenafil på grund af hæmning af CYP3A4.

NAION, Periorbitalt ødem, Retinal blodprop, Retinal blødning, Retinopati. Plasmahalveringstid 3-5 timer for sildenafil og den aktive metabolit. Plasmahalveringstid 3-5 timer for sildenafil og den aktive metabolit.

Ved pludseligt opstået synsdefekt, skal patienten ophøre med tabletindtagelse og omgående søge læge. Herved genoprettes det naturlige erektile respons. Patientens kardiovaskulære status bør gennemgås inden påbegyndelsen af behandlingen, da seksuel aktivitet er forbundet med en vis kardial risiko.

Virkningen kan forsinkes ved samtidig indtagelse af føde. Metaboliseres i leveren via CYP3A4 og CYP2C9 til bl.

Middel til systemisk behandling af erektil dysfunktion. Ved nedsat nyre- og leverfunktion samt ved samtidig behandling med CYP3A4-hæmmere eller α-blokerende midler initialt 25 mg. Virkningen kan forsinkes ved samtidig indtagelse af føde.

Patientens kardiovaskulære status bør gennemgås inden påbegyndelsen af behandlingen, da seksuel aktivitet er forbundet med en vis kardial risiko. Plasmahalveringstid 3-5 timer for sildenafil og den aktive metabolit.

Hvis erektionen varer længere end 4 timer, skal patienten søge læge, da ubehandlet priapisme kan resultere i beskadigelse af penisvæv og permanent impotens. Den kliniske effekt indtræder efter ca. Endvidere forudsættes det, at ED er udredt såvel urologisk som sexologisk.